Simion Hegyi Margit

Toamnă aurie

 Referinte Ziarul Făclia

Armonii autumnale – Margit Hegyi Simion

Din nou în eleganta galerie ”Mariana Berinde” din Calea Dorobanților 99-101, Cluj-Napoca, s-a perfectat o expoziție iradiind un tumultuos parfum autumnal. Învăluitorul efect armonic se datorează generoasei dezvăluiri cromatice prin care cunoscuta și apreciata pictoriță clujeană Margit Hegyi Simion își deztăinuie încă o dată subtila vibrație în fața unui tulburător spectacol natural. Prelungite pelerinaje prin inefabilul spațiului geografic transilvan i-au prilejuit familliarizări cu ritmica și sonoritatea unor mereu proaspete și încântătoare priveliști, cărora le-a intuit poezia și farmecul. O emotivitate îndelung decantată a obișnuit-o cu foșnetul vegetației, vetrelor locative și izvoarelor, cu iluminările variate ale universului celest, trezindu-se spontan și năvalnic inspirat rapsod prin culoare a prețioase crâmpeie de frumusețe eternă.

Artist autentic, Margit Hegyi Simion posedă din plin capacitatea de distanțare de pulsațiile pitorescului imediat care se sting în efemer, articulând imaginile cu acea fascinantă doză de sonoritate condensată în tonalități purtătoare de splendoare în durată. Fecunda disponibilitate lirică a fondului lăuntric i-a permis reducția la esență a pretextului inspirativ, simțindu-se puternic contaminată de vraja unor cuceritoare dezvăluiri de climat în perpetuă metamorfoză.

Întrucât pictează de obicei în relație directă cu freamătul naturii, o preocupă nu aglomerația ansamblului, ci specificitatea clipei, motiv pentru care vom fi plăcut surprinși de dinamica unei cascade, de măreția unui car încărcat cu fân, de văpaia unor orchestrații care ordonează succesiv dealuri, munți, codrii, de luminozitatea unor fragmente peisagistice învăluite într-o patriarhală liniște. Se bucură de ceea ce vede și simte în jur, apelând la pulsațiile unei pensulații alerte, pentru a fixa în etern splendorile unui climat de care este bine să ne apropiem pentru întregirea resurselor noastre fizice și sentimentale.

De o calitate deosebită s-a arătat și ghirlanda de compuneri alcătuite din aranjamente florale, distribuite prin fluxurile unui grafism suplu și învolburările  unui cromatism fin nuanțat, conferind motivelor sentimentul instituirii în emoționante ofrande omagiale.

Încă o dată Margit Hegyi Simion transferă sinceritatea unei rafinate confesiuni coloristice  în surse de energie vitalizantă  pentru cei care-i contemplă răsfrângerile unei mereu proaspete și distincte finalități creative.

 

 

15 octombrie 2019

Prof. Dr. Negoiță LĂPTOIU

 

Expoziția Simion Margit Hegyi – 15 octombrie 2014

”Am dat curs invitației de a comenta  finalitate creativă etalată selectiv și sugestiv în ambianța pestigioasei galerii clujene ”Remenyk Sandor”, desăvârșită de Margit Hegyi Simion pe parsursul ultimilor ani de pasionant exercițiu pictural. Aveam să devin martorul unor frenezii cromatice de-o impresionantă coerență și vitalitate. Evident, in straturile intime ale personalității sale s-au acumulat și decantat impresii, trăiri, convingeri, care chiar dacă profesia în care s-a manifestat competent și performant nu i-a permis răgaz de manifestare prin limbaj plastic, a păstrat-o într-un cult al atitudinii reflexive, cu mult respect pentru substanța elevată a confesiunii. Neîndoilenic, reușitele cu totul deosebite ale mamei sale în sfera interferențelor cromatice, care i-au asigurat un unanim apreciat statut artistic, au intervenit cu iz modelator în fazele inițiale ale vieții. O asemenea fericită companie avea să-i înnobileze sensibilitatea, aflată constant sub incidența orchestrației și simțului armonic.

Personal am impresia că Margit Hegyi Simion se afiliază categoriei  de spirite care pictează lejer, cursiv, ca degajarea unei pure respirații. Nimic crispat, improvizat, gratuit. Pătrunzând în incinta galeriei am fost întâmpinat la intrare de o fastuoasă ghirlandă de imagini animate de mlădioase și feerice eflorescențe care dezvolta o încântătoare suită de intonații, asociindu-și sonoritățile într-un tulburător tot somfonic. Avansând către zona centrală am rămas frapat de unitatea de fond al ansamblului expozițional, chiar dacă multitudinea de imagini configura accente și modulații specificediverselor anotimpuri. Se simțea efectul benefic al intervenției creative care convertește motivul în sursă evocativă de fină interioritate. Dispune de acea energie rafinat șlefuită care-i permite să coalizeze datele argumentului natural în sinteze cromatice expresive, mult dincolo de pitorescul efemer. Operează dezinvolt cu acorduri în dominantă, cu definitorii mătăsuiri în game de verde și albastru, pentru a etala convingător freamătul inefabil al unui context cromatic furnizor de flux tonifiant, atât de necesar în frământata noastră trecere prin vremi. Se simte în totul clamarea lirică a unui suflet iubitor de puritate și frumusețe dăinuitoare, conferite generos spre contemplare prin incantațiile unei palete de o cuceritoare acuratețe. Treptat m-am fortificat cu adierele proaspete ale primăverii, iluminările penetrante ale soarelui estival, cu nostalgiile aromelor autumnale sau pulsațiile diafane ale sezonului hibernal. 

Spirit lucid al timpului său, Margit Hegyi Simion, cu o inspirație puternic marcată de splendoarea spectacolului natural din lenegendara lume a Apusenilor , transpusă în memorabile echivalențe cromatice, concomitent cu etalarea unor superbe probe de perenă civilizație din perimentrul minei de la Roșia Montană, sugerează și spectrul unui nociv efect în varianta unei iresponsabile exploatări. 

Perfectând o pictură pe temeiuri de ridicat profesionalism, Margit Hegyi Simion încurajează amplificarea zestrei sale creative, asigurându-i șansă la durată într-o ordine obiectivă a valorilor autentice. 

 

 

Cluj-Napoca, 15 octombrie 2014

Prof. Dr. Negoiță LĂPTOIU