Mircea Năstase

Mircea Nastase
Născut în 5.06.1970 Alba Iulia
Studii: Licențiat U.M.F. Gr.T.Popa Iași – facultatea de stomatologie;
Studii libere de pictură și desen (2004-2010), membru fondator al grupului ”Antidot”, grup de atitudine și exprimare nonconfirmistă în sânul artei vizuale contemporane.


Activitate Expozițională:
– Expoziție personală, Muzeul Unirii, Alba Iulia 2006;
– Expoziție colectivă 2008, Muzeul de Artă Cluj, “Salonul de iarnă al medicilor”;
– Expoziție colectivă 2009, Muzeul de Artă Cluj, “Salonul de iarnă al medicilor”;
– Expoziție de grup “Înger Păzitor” – Galeria de artă “Humanitas” Alba Iulia 2010;
– “Salonul Național de Artă” – Galeria de artă U.A.P Alba Iulia – decembrie 2010;
– Expoziție colectivă 2010 – Muzeul de Artă Cluj, “Salonul de iarnă al medicilor”;
– Expoziție de grup “Salonul Municipal de Artă” – Galeria de artă U.A.P. Alba Iulia 2011;
– Expoziție colectivă – Muzeul de Istorie – Blaj, 2011;
– Expoziție personală – Galeria de artă U.A.P. – Alba Iulia, martie 2012;
– Expoziție colectivă – Salonul Municipal de Artă, Galeria de artă U.A.P. – Alba Iulia, 2012;
– Expoziție colectivă – Muzeul de artă Cluj Napoca octombrie 2012;
– Expoziție colectivă – Salonul Național de Artă – Galeria de artă U.A.P. – Alba Iulia, decembrie 2012;
– Expoziție colectivă – Salonul Național de Artă – Galeria de artă U.A.P. – Alba Iulia, decembrie 2013;
– Expoziție colectivă – “Colours Symphony Violet” – Galeria de artă Elit Profart, București 2014;
Expoziție colectivă – “Arta + 5” – Galeria de artă U.A.P. Alba Iulia, februarie 2015;
– Expoziție colectivă minigrup – “Arta + 5” – galeria Studio Alba Iulia,
octombrie 2015;
– Salonul Național de Artă, Expoziție colectivă galeria Studio Alba Iulia, decembrie 2015;
– Salonul de Iarnă al Medicilor, Expoziție colectivă Muzeul de Artă, Cluj Napoca, decembrie 2015;
– Expoziție personală RETROSPECTIVA – Galeria STUDIO – Alba Iulia, 2016;
– Expoziție colectivă – Galeria de artă FORMA – Deva, 2016;
– Expoziție grupul Antidot (3 Points of View) – Galeria Occidentului – București, 2017;
– Expoziție grupul Antidot (Conexiuni tematice) – Galeria Atelier Art C.14 – Bistrița, 2017;
– Expoziție minigrup “Intermezzo Vizual” – Galeria U.Art București 2018;
– Expoziție minigrup “NATURAlețea în pictură” – Centrul Cultural pentru U.N.E.S.C.O. Nicolae Bălcescu, București – 09-21 iulie 2018;

”Nume consacrat în cadrul artiștilor plastici din Alba Iulia, Mircea Năstase este un artist de largă respirație plastică, prolific și tenace, cu un
palmares expozițional remarcabil și având deja un limbaj plastic deplin format, care îl singularizează în contextul artei contemporane transilvănene.
Principala caracteristică a lucrărilor sale este culoarea. Pictorul o explorează, o stăpânește și exploatează în toate registrele ei, afectiv, vizual, dar și compozițional. Pentru el, pictura este culoarea dezvoltându-se cu toată amploarea, diriguind de fapt și forma, apoi ca o consecință, lumina, devenind de asemenea apanajul acesteia. Fără a evada din figurativ, Năstase îl condensează prin lapidarul sugestiv, stilizându-l adesea până la sumarul reper vizual, la pretextul formal al culorii vibrante ce domină autoritar compoziția și forma, împingându-le până în pragul abstracțiunii. Vigoarea tușelor juxtapuse, împăstate, evidențiază vitalitatea contrastelor, reformulând simfonic demersul constructiv al ansamblului.
Colorist de extracție fauvistă, (admirator al lui Matisse, Derain, apropiat de Nicolas de Stael), pictorul aderă parțial și la atmosfera intimistă a scenelor de interior ale lui Pallady, uneori exilând linia, alteori adoptând-o în varianta conturului gros,(Pallady, dar și Ciucurencu), nu doar pentru a defini forme, dar mai ales spre a delimita câmpuri și suprafețe cromatic armonizate. Năstase stabilește totdeauna un centru de greutate al lucrării, spre care focalizează atenția și care impune distribuirea detaliilor de recuzită, efect ce contribuie mult la concentrarea, echilibrul și unitatea compozițional-cromatică a ansamblului.
Se știe că fauvismul (în pofida numelui), este varianta franceză, mai puțin “sălbatică” agresivă și interogativă a expresionismului. Astfel, în tablourile pictorului albaiulian vom afla și accente mai dure, apăsat expresioniste, vizualul fiind adesea metamorfozat prin intervenții ce distorsionează convenționalul ima-ginii, amplificându-i coordonatele arbitrar-subiective. “Culoarea locală” cade și ea adesea “victimă” majorelor arhitecturi cromatice care-i alterează dimensiunea veridică, asimilând-o expresivității contrastelor, înlocuind grațioasele jocuri de nuanțe, game pastelate și semitonuri, cu valorațiile de intensitate cromatică augmentativă. Ca și anamorfozele “realului mimetic”, spațiul din perspectiva geometrică “tradițională” e transformat și el într-o conjugată alternanță de planuri și suprafețe colorate, în succesiune perspectivală abreviată, desfășurându-se din avanscenă până în fundal. Abordând toate genurile, peisaje (rurale, citadine, industriale, marine, de cămpie sau de pădure), nuduri, naturi statice, portrete…, toate lucrările lui Mircea Năstase, emană o anume tensiune, o intensitate vulcanică, o puternică voință de etalare a expresiei artistice personale, deloc concesivă, dimpotrivă, marcat intransigentă.
Trebuie subliniat însă, că toată această complexă “regie”, această dificilă partitură de măiestrie din tablouri, nu se desfășoară pentru evidențierea orgolioasă a virtuozității și rafinamentelor artistului. Strădania sa este intru reliefarea convingătoare a unui spațiu interior, a unui “eu al lucrărilor”, al unui spirit al realității (cînd solar, când nocturn), asimilat sufletește și redat creator pentru ceilalți. Există multă revoltă, violență și pornire contestatară în unele dintre pânzele sale, dar și o duioasă contemplație, nostalgic-visătoare în altele, o fluidă muzicalitate afectivă, pe care artistul le dezvăluie dincolo de intențiile proprii, care îl mărturisesc “în palimpsest”, ca temperament liric, melancolic și sensibil. ”

Valentin Mureșan – istoric și critic de artă